LÄS MER: Högre valdeltagande glädjer

LÄS MER: De blev vinnarna och förlorarna i valet

Det var vid årets sista kyrkofullmäktige som flera val gjordes inför kommande mandatperiod inom Södra Vedbo pastorat, 2018-2021.

FAKTA: Ordförande i församlingsråden

Här är samtliga ordföranden i de sju församlingarna inom Södra Vedbo pastorat.

Eksjö ..

FAKTA: Ordförande i församlingsråden

Här är samtliga ordföranden i de sju församlingarna inom Södra Vedbo pastorat.

Eksjö församling: Kjell Axell

Höreda församling: Lars Samuelsohn

Mellby församling: Åsa Hultegård

Hult-Edshult församling: Mats Sandell

Ingatorp-Bellö församling: Leif Granlund

Hässleby-Kråkshults församling: Lars-Åke Carlsson

Norra Solberga-Flisby församling: Nils-Gustaf Färg

— I församlingsråden finns det några yngre som är engagerade och delaktiga. Jag vet att Hult-Edshult har en 18-åring och Höreda har en 19-åring. Det är ett steg i rätt riktning. Nu ska vi få dem att hänga kvar, säger Anders Törnvall, som har utsetts till kyrkorådets ordförande.

Törnvall har i många år varit engagerad i kyrkan, både som förtroendeval och som ideell medarbetare, han har arbetat inom kyrkan i 30 år. Han har bland annat varit kyrkonämndsordförande fram till 2013 i Höreda.

Bättre kommunikation

Det är andra mandatperioden för Södra Vedbo pastorat, och än finns det flera delar som kan bli bättre för att det ska kännas som ett pastorat menar Törnvall.

Annons

— Det är två saker som jag ser som viktiga att börja med. Dels är det grundutbildning för att vi ska veta våra roller och sen är det kommunikationen. Vi behöver få till en bra kommunikation mellan kyrkorådet, församlingsråden och tjänstemän. Det finns lite att jobba på. Just församlingsråden har haft en liten otydlig roll, säger han.

Hur ser du på kommande mandatperiod?

— Spännande och utmanande. Det blir en hel del jobb och ansvar. Svåraste utmaningarna är de som kommer oförutsedda. En viktig sak är att få in barn och ungdomar i verksamheterna.

Besök av biskopen

Hult och Edshult har gått samman för att de hade lite svårt att få till ett eget församlingsråd i Edshult. Därför är det sju församlingar i stället för åtta denna mandatperiod.

Till ordförande i kyrkofullmäktige valdes Arne Ullman, förste vice ordförande blev Karin Elardt och andre vice ordförande blev Pia Schelin.

Till kyrkorådets ordförande valdes Anders Törnvall, förste vice ordförande blev Bodil Karlson och till andre vice ordförande Lars-Göran Lind.

Efter sommaren öppnar den nya förskolan vid Mariakapellet, Mariagårdens förskola i Kvarnarp. I höst väntar en biskopsvisitation för pastoratet.