Det är något bekant över den nya miljö- och byggchefen…

— Vi pendlade ju med samma tåg mot Nässjö i flera år. Jag fortsatte tills helt nyligen – trots allt sämre kommunikationer – att åka till jobbet som samordnare på miljöenheten, påminner Anna.

Fakta: Anna Jönsson

Ålder: 48 år

Familj: Make och två vuxna barn, av varsitt kön, i centrala Hok.

Karri..

Fakta: Anna Jönsson

Ålder: 48 år

Familj: Make och två vuxna barn, av varsitt kön, i centrala Hok.

Karriär: Chefstjänst på samhällsplaneringskontorets miljöenhet i Nässjö, slutade efter 13 år. Yrkeslivet började med restaurangskola och ett jobb som kallskänka på Hooks herrgård. Därefter miljökemi på tekniska högskolan i Jönköping.

Fritidsintressen: Vara i skogen, träna Zumba, handarbeta, gillar att resa och att odla i egna trädgården.

Senast lästa bok: ”Jag vill vara glad” av Christina Stielli.

Beträffande Krösatåget tror Anna att antalet resande skulle kunna ökas genom en bra pendlarförbindelse mellan Nässjö och Vaggeryd. I nuvarande alternativ tvingas den som ska hem att antingen sitta på bussen i en och en halv timme eller att ta tåget och komma hem vid åttatiden.

Att åka tåg mellan Hok och Skillingaryd är inte heller någon hit, men under sommaren ska Anna försöka cykla tre dagar i veckan.

Att vara från kommunen innebär inte alltid att man känner till densamma. För Anna Jönsson blir det nu till att lära sig nya fastighetsbeteckningar, företag och bondgårdar.

— Det är en sak att lära sig, liksom vad som händer på byggsidan. Det är ju en byggboom just nu och många bygglov som ska hanteras – jag har också en känsla av att vi måste få upp ångan vad gäller tillsyner hos såväl företag som byggen.

Annons

De första veckorna, när många andra är på semester, har hon ägnat åt att uppdatera delegationsordningen – alltså att klarlägga på vilken nivå beslut kan fattas i olika frågor. Kan medarbetaren avgöra, ska hon som chef signera, eller är det upp till nämnden?

— Jag vill också snabbt få en överblick över vilka flöden av arbetsuppgifter det är här på förvaltningen. Genom att förbättra flödena kan vi bli effektivare och hinna med mer tillsyn och inspektioner.

Miljö- och byggförvaltningen avgör vad som får byggas inom olika områden. Den ska också värna om miljön och om människors hälsa. Tidigare ansvarade man även för djurskyddet, vilket nu ligger under länsstyrelsen.

Du står i begrepp att anställa din första medarbetare i Vaggeryds kommun – en bygginspektör. Vad värderar du?

— Jag går mycket på CV:t – att personen har de rätta kvalifikationerna. Därefter ser jag till den sociala kompetensen och så förstås – viket är jätteviktigt – så kollar jag referenserna.

Hur ska förvaltningen agera för att gynna miljön på bästa sätt?

— Först och främst genom att informera och förebygga, vara med tidigt. Men det är också viktigt att tillsynen fungerar.