I början av sommaren kontrollerade Motormännen hur många som stannar för rött ljus i trafiken. Resultatet av undersökningen är nedslående, tycker Motormännen.

Fakta: Stannar inte vid rött ljus

Över 11 400 observationer gjordes när Motormännen gjorde undersökningen på tolv orter.

Så st..

Fakta: Stannar inte vid rött ljus

Över 11 400 observationer gjordes när Motormännen gjorde undersökningen på tolv orter.

Så stor andel av trafikanterna stannar inte vid rött ljus:

Fotgängare: 26 %

Cykel: 19 %

Moped: 12 %

Taxi: 9 %

Mc: 6 %

Personbil: 5 %

Buss: 4 %

Lastbil: 3 %

FOTNOT: Sifforna är den totala andelen för tolv orter där Motormännen gjorde sin undersökning. Undersökningen gjordes i Ängelholm, Falun, Skövde, Falköping, Lidköping, Borås, Göteborg, Östersund, Hässleholm, Västervik, Umeå och Eskilstuna.

Undersökningen registrerade alla typer av trafikanter. Totalt sett struntade nio procent av dem i att stanna vid rött.

— Jag tycker att det är oförsvarligt att bryta mot trafikreglerna. Det borde finnas större respekt för dem och det är väsentligt att vi kan lita på våra medtrafikanter, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund.

En av fyra gick mot rött

Allra värst var fotgängarna. En fjärdedel, 26 procent, gick mot röd gubbe. Det är förbjudet att gå mot röd gubbe, men man bötfälls inte om man gör det. Men skulle man i samband med det orsaka en olycka eller liknande kan man få böter för exempelvis vårdslöshet i trafik.

Tror du att avsaknaden av böter har betydelse för att så pass många går mot rött?

Annons

— Ja, jag tror tyvärr att det gör skillnad. Jag tror att många tänker att ”det händer inte mig att jag bli påkörd”, eller ”jag ska bara springa över denna gången”. Men det är inte okej, säger Carl Zeidlitz.

Han tycker samtidigt att det vore lite bakåtsträvande att införa böter för fotgängare som går mot rött.

— Det handlar även om var polisen ska lägga sina resurser, jag har förståelse för att de inte kan jaga de som går mot rött. Trafikanter borde helt enkelt respektera den regeln.

”Måste lyfta beteendet”

Även cyklister och mopedister hade relativt lite respekt för trafikljusen. Nära en av fem cyklister (19 procent) och drygt en av tio mopedister (12 procent) körde mot rött. Ett brott som för cykel och moped, såväl som andra motorfordon, kan ge böter och även leda till indraget körkort.

För att få alla trafikanter att stanna vid röd signal behöver man öka kunskapen. Även polis som ofta syns ute i trafiken kan göra folk mer uppmärksamma på trafikreglerna, tror Carl Zeidlitz på Motormännen. Men framför allt måste trafikanter förstå att man riskerar sin och andras hälsa om man bryter mot reglerna.

— Under många år har svårt skadade och döda i trafiken minskat men den statistiken har planat ut. Då riktas det insatser mot oskyddade trafikanter, men vi tycker att det är viktigt att även lyfta beteendet i trafiken. Man kan göra mycket med säkrare fordon, bättre cykelinfrastruktur och hastighetsbegränsningar men alla trafikanter måste också följa de regler vi har, säger Carl Zeidlitz och menar att det gäller oavsett om man kör bil, cyklar eller går.

Undersökningen visade också att även de som körde större motorfordon emellanåt körde mot rött. Men bäst på att följa reglerna var trots allt lastbilar, bussar och personbilar, där tre, fyra respektive fem procent av förarna körde mot rött.

— Vi kommer att följa upp undersökningen ungefär vartannat år. Förhoppningsvis ser vi bättre resultat nästa gång, säger Carl Zeidlitz.

FOTNOT: Se hela listan för respektive trafikantgrupp i faktarutan.