– Det handlar om satsningar på attraktiv tomtmark, dels vid Sommen, dels vid Östra Lägern som vi tror ska locka intressenter både från vår egen och omgivande kommuner, förklarar kommunens tekniske chef Urban Tordsson.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lyftes de nya bostadssatsningarna och ledamöterna hade inga invändningar mot planerna. Tvärtom.

– Om allt går planenligt kan vi ha detaljplaner för de båda områdena framme och antagna inom något år. Därefter kan arbetet med att förbereda dem för bebyggelse påbörjas, berättar Urban Tordsson.

På kyrkans mark

Den mark mellan Tullerum och Norra Vi som kommunen vill öppna för bebyggelse ägs idag av stiftet som är välvilligt inställt till politikernas planer.

– Vi räknar med att satsningen ska bereda väg för ett 25-tal nya villatomter i kommunen. Och vi är övertygade om att det kommer finnas ett intresse för dem.

– Läget är gynnsamt med pendlingsavstånd till Linköping.

Nära till Eksjö

I Rydsnäs handlar det om en satsning på såväl villor som hyresrätter intill befintlig bebyggelse på privatägd mark i Aggarp vid Östra Lägern.

Totalt rör det sig om 7-8 villatomter och 5-6 hyresrätter i ett naturskönt läge med tätorterna Eksjö och Österbymo på bekvämt avstånd.