I dag är Krösatågen ett samarbete mellan länstrafikbolagen Jönköping, Kalmar, Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg. I slutet av 2018 kommer dock en omorganisation att ske som ger JLT allt ansvar över Krösatågssystemet och nu anställs en tågchef.

Annons

- Vi behöver stärka upp organisationen. Det blir ett större system att ta hand om och vi behöver någon som är fokuserad på tåg på heltid, säger Christine Leppänen, trafik- och planeringschef på JLT.

Primärt har nyrekryteringen av en tågchef att göra med det nya samordningsansvaret men förhoppningen är också att JLT, i takt med att mer tid för tåg nu kommer finnas i organisationen, ska få bukt med de problem som i flera år funnits i tågtrafiken.

- Det kommer väl till pass med de utmaningar som vi har nu. Jag tänker bland annat på våra dieseltåg som står stilla och som vi inte har i fullt sving, säger Christine Leppänen.

Den nya tågchefen ska ansvara dels för Krösatågssystemet i södra Sverige men också för resten av tågtrafiken i Jönköpings län. Att det är just JLT som får ansvaret för Krösatågen beror bland annat på att det är i Jönköpings län som den största andelen trafik finns, enligt Christine Leppänen.

Förhoppningen är att den nya tågchefen ska starta sin anställning i höst.