Majoriteten av kvinnor som bor i socialt utsatta områden känner sig otrygga, det är nära dubbelt så många jämfört med kvinnor i andra områden. Även män i dessa områden känner sig otryggare än män i andra områden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Det är männen som är mest synliga i offentliga miljöer i de utsatta områdena. Kvinnorna är ofta frånvarande i det offentliga rummet, och berättar att de ibland utsätts för trakasserier när de vistas ute, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå i ett pressmeddelande.

Annons

Hur stora problemen med brottslighet är kan skilja sig mycket mellan olika områden och kan ibland även skilja sig på samma gata. Några personer uppger att de känner sig trygga men att de gör stora anpassningar i sin vardag genom att undvika vissa platser eller personer.

"Tuff utmaning"

Rapporten beskriver att de som känner sig tryggast är de som känner killarna som hänger utomhus på nätterna och som vet vilka situationer man bör undvika.

I de här områdena har ungefär hälften av invånarna förtroende för polisen, vilket är färre än på andra ställen.

– Det är en tuff utmaning för polisen att bygga förtroende de utsatta områdena om de ska vara effektiva och samtidigt uppfattas som rättvisa. Vissa boende, särskilt de äldre, tycker att polisen är för slapphänt och borde använda lite hårdare tag mot de kriminella. Yngre, främst män, upplever att de inte blir behandlade med respekt, att de blir kontrollerade i onödan och att polisen är orättvis, säger Fredrik Marklund, utredare på̊ Brå i ett pressmeddelande.

Samordning och långsiktighet krävs för att öka tryggheten för de boende och öka förtroendet för polisen, enligt undersökningen.