Helene har en bred branschkunskap och lång internationell erfarenhet av besöksnäringen. Hon har under tio år varit placerad på Visit Swedens Tysklandskontor som regionchef, med ansvar för marknaderna Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Ryssland, Frankrike, Italien och Spanien.

- Småland är ett av Sveriges starkaste varumärken, och jag ser jättemycket fram emot att fortsätta det professionella arbete som sker inom regionen redan idag, säger Helene Berg i ett pressmeddelande. Något som kommer att vara i fokus är att fortsätta digitaliseringen av näringen, samt öka investeringarna för att öka tillväxten långsiktigt.

Rätt kvalifikationer

–Besöksnäringen i vårt län ökar ständigt och intresset från internationella gäster är stort, säger Kent Ly, ordförande för Smålands Turism.. Styrelsen ser mycket positivt på rekryteringen av Helene Berg, och vi är säkra på att hon har rätt kvalifikationer för att leda Smålands Turism in i framtiden.

Annons