Den politiska majoriteten är alltså överens om tagen inför kommande år och ska på tisdag gemensamt presentera ett budgetförslag för den politiska oppositionen och för pressen.

Dels handlar det om driftbudgeten för 2018, men även en flerårsplan för 2019-2020.

Mot kärvare tider

Det är kärvare tider för kommunen, vars resultat för 2017 pekar på ett sammanlagt underskott från nämnderna på knappt 13 miljoner kronor.

Såväl Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden väntas i år gå back med 20 miljoner kronor.

Det kan betyda att besparingar är att vänta, inte bara för resten av innevarande år, utan även i den kommande budgeten för 2018.

Behov av utökning

Känt är emellertid, efter behandling i kommunstyrelsens utskott ett, att det finns ett förslag till driftbudget 2018 och plan för 2019-2020. Budgetar som avser de olika avdelningarnas verksamheter, kommunstyrelsens bidrag och det centrala anslaget.

Annons

Förslaget är så långt som möjligt lagt inom tilldelad ekonomisk ram. Därutöver finns behov av utökning med cirka 1,5 miljoner kronor per år för avdelningarna.

För kommunstyrelsens bidrag är behovet av utökning 0,6 miljoner kronor under 2018, 0,7 miljoner kronor under 2019 och 1,6 miljoner kronor för år 2020.

Totalt 2,1 miljoner kronor 2018, 2,3 miljoner kronor 2019 och drygt tre miljoner år 2020.

Budget för investering

Förslaget till investeringsbudget uppgår till drygt 3,1 miljoner kronor år 2018, varav 750 000 kronor är nya behov utöver befintlig flerårsplan.

År 2019 är tre miljoner kronor upptaget, varav en miljon kronor är nya behov.

Motsvarande summor gäller för år 2020: Tre miljoner föreslås, varav en miljon kronor är nya behov.

Får en "specialkväll"

Politiska oppositionen erbjuds också en, som Magnusson kallar det, "specialkväll" den 11 oktober.

Då ska oppositionen få möjlighet att fördjupa sig i budgetförslagen för åren 2018-2020 under ledning av den politiska majoriteten.