Eksjö kommun vill att fler av medborgarna ska välja att gå eller cykla framför att använda bilen lokalt. Därmed gäller det att se till att förutsättningarna är så goda som möjligt. Därför har kommunen nu tagit fram en ny gång- och cykelplan för att staka ut en väg för sitt framtida arbete.

– Med en plan blir det enklare att jobba med, och att kanske samordna, insatser och vidta åtgärder där de behövs och vid rätt tillfälle, förklarar planarkitekt Anna Josephson nyttan med en plan.

Det här vill man göra

De föreslagna åtgärderna handlar om allt ifrån nya cykelvägar och förbättringar vid korsningar och övergångar till beläggningsarbeten, uppskyltningar, belysning och röjning av vegetation. Framförallt är det åtgärder i Eksjö tätort som listats, men också i Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.

– Om vi vill att folk ska välja cykeln framför bilen måste det vara enkelt att cykla. Framförallt har vi prioriterat säkerhetshöjande åtgärder med stort fokus på skolvägar. Elever har själva fått rita ut sina skolvägar och märka ut var de känner sig otrygga, säger Josephson och förklarar att det i övrigt till stor del är kommunens egna inventeringar som ligger till grund för förslagen.

Vill ha synpunkter

En del synpunkter kom också in under stadsbyggnadsdagarna i februari, och då planen nu är ute på remiss fram till den 30 april uppmanar Josephson fler att tycka till.

Annons

– Vi tar tacksamt emot ännu fler förslag på åtgärder, för det är ju de som använder cykelvägarna som bäst vet var de behövs. Man får komma med synpunkter när man vill, men hinner vi få med dem i planen är det lättare att samordna dem med andra åtgärder, förklarar Josephson.

Planen finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Här vill kommunen förbättra

Eksjö: Orrhaga, Stockholmsvägen mot Lunnagårdsvägen, Husargatan, Norrtullskolan, Grenadjä..

Här vill kommunen förbättra

Eksjö: Orrhaga, Stockholmsvägen mot Lunnagårdsvägen, Husargatan, Norrtullskolan, Grenadjärgatan/Ydrevägen, flera punkter i centrum, Regementsgatan, Prästängsskolan, Kaffekullen/Storegårdsområdet, runt Hunsnäsen, Vetlandavägen, Surbrunnsgatan, Västra Brudbadet, Kvarnarpasjön, Breviksvägen, Nannylund/Kråkebergsvägen, Persö/Lyckeberg/Abborravik, Långanäs, samt mot Nässjö och Vetlanda.

Hult: Vägen mot Movänta, förbättringar runt tunnel och vägar till busshållplats.

Bruzaholm: Säkra övergångar över riksväg 40 och järnväg, fortsättning av cykelväg mot Hjältevad.

Hjältevad: Alternativ för fasta hinder som begränsar framkomlighet, ny cykelväg.

Ingatorp: Säkra övergångar vid riksväg 40, utveckla gångstråk runt sjön.

Mariannelund: Ny cykelväg i skogsområde vid Domängatan/Kraftgatan, ny övergång och cykelväg vid ån, smala av Sankt Larsgatan.

Komplett lista med utförligare beskrivningar finns att hitta på kommunens hemsida.