Två nya medborgarförslag har lämnats in till Eksjö kommun. Det ena gäller hanteringen av skräp i naturen. Förslagsskrivaren har noterat att det ligger mycket skräp i naturen, speciellt längs bil- och gångvägar.

"Kommunen verkar inte ha resurser att ta hand om detta problem", skriver avsändaren.

Förslagsställaren skriver att de människor som bor i kommunen som inte kan försörja sig själva med ett arbete, utan i stället får försörjningsstöd skulle kunna hjälpa till med att städa upp skräpet.

"Ingen mår ju bra av att inte ha ett arbete att gå till. Känna gemenskap och få uträtta något värdefullt."

En syn- och hörselinstruktör behövs i Eksjö kommun. Det föreslås i ett medborgarförslag.
Foto: BERTIL ERICSON

Ny befattning

Det andra medborgarförslaget som har lämnats gäller syn- och hörselinstruktör. Förslagsskrivaren vill att denna befattning ska inrättas inom Eksjö kommun.

"Varje kommun bör ha särskilt utbildad personal som kan ge stöd till personer med hörselnedsättning och/eller synnedsättning", står det i medborgarförslaget.

Personen skriver vidare att tjänsten skulle innebära flera fördelar som att minska service- och hjälpbehov samt bättre folkhälsa genom aktiva medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Ett liknande medborgarförslag lämnades in 2017. Förslaget avslogs i fullmäktige samma år med bakgrund till att de finns syn- och hörselombud integrerat i verksamhet inom särskilda boende och i hemtjänsten hos sociala sektorn. Då meddelade man också att audionommottagningar och syncentraler i Jönköpings län föreskriver hjälpmedel. Ibland görs hembesök för att undersöka vilka hjälpmedel som kan passa hemmet eller vad som behövs anpassas i bostaden. Målgruppen får också tips och råd från kommunens och regionens organisation för att underlätta vardagen.

Annons

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagens möte att remittera båda förslagen till kommunstyrelsen, för en återrapportering i fullmäktige senast den 16 juli 2020.