Storbranden i Gamla stan i Eksjö för ett och ett halvt år sedan gick illa och såret, med ett släckt människoliv och en glugg i den kulturhistoriska bebyggelsen, är ett evigt minne av den. För att förhindra att det, eller något ännu större, händer igen har räddningstjänsten nu tagit fram tillsynsförelägganden för två av de mest klassiska gårdarna i Gamla stan. Sprinklersystem måste installeras och kravet kommer på sikt förmodligen gälla de flesta fastigheter i stadsdelen.

— Det här är enda sättet på vilket vi kan vara säkra på att bevara Gamla stan och skapa en bra personsäkerhet för de som bor i de här husen, förklarar Micael Carlsson, räddningschef Eksjö kommun.

Ett samarbete

Föreläggandena har under ett års tid arbetats fram tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköping, Kungsbacka, Visby, Hjo och Nora kommuner vilka alla har liknande bebyggelse. Dessutom har såväl Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet varit inkopplat för att försäkra sig om att ingreppen är sådana som är förenliga med respekt för kulturhistoriska värden.

— De här husen byggdes inte efter dagens bestämmelser men om man vill bevara bebyggelsen måste den även bevaras mot brand, inte bara mot rivning.

Annons

— Det är inte rimligt att en simpel köksbrand ska göra att man förlorar en hel kulturbyggnad, och nära nog fler om vi hade haft mindre gynnsamma förhållanden den dagen.

Över 60 brister

Vid en genomgång av de två gårdarna, som nu fungerar som något av ett pilotprojekt för arbetet, fann man 16 stora brister på Aschanska gården, och hela 46 stora brister på Krusagården.

— Allt går inte att åtgärda utan att man skulle förvanska byggnaderna, men de allra flesta av bristerna blir hanterbara om man installerar ett sprinklersystem.

Av föreläggandena framgår att fastigheterna ska förses med ett heltäckande automatiskt sprinklersystem som omfattar samtliga rum, på samtliga våningsplan inklusive vind och källare och i fastigheternas samtliga byggnader. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 11 december i år.

Eksjöbostäder och Stiftelsen Aschanska gården, som är fastighetsägare, har rätt att överklaga föreläggandet till länsstyrelsen.

— Det är något vi räknar med och nästan hoppas på. För om vi får rätt där kan vi få till ett prejudikat.

— Det är en stor investering, det handlar kanske om en miljon kronor per fastighet, men om man jämför med att förra branden kanske kostade samhället upp emot 70 miljoner kronor och ett människoliv är det kanske rimligt.