Ska du gå till höger eller vänster på en gemensam gång- och cykelbana? Det har hittills varit oklart. Nu har regeringen genomfört fem regeländringar som är knutna till den nationella cykelstrategin.

Rätt svar: Du ska gå på vänster sida.

Detta för att minska risken för olyckor men också för att minska irritationen bland trafikanterna. Regeringen tog beslut om ändringarna i somras och träder i kraft på måndagen.

Men det är bara en av flera regeländringar. Sedan 1 augusti är det också tillåtet för cyklister över 15 år och förare av moped klass 2 har tillåtelse att färdas på körbanan om hastighetsbegränsningen är högst 50 kilometer i timmen. Detta även om det finns en cykelbana.

Nya reglerna

En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.

Markeringen för ett övergångsställe..

Nya reglerna

En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.

Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.

En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.

Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.

Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Fakta: Regeringen.se