Sociala sektorn ser ut att gå ett tufft budgetår till mötes. Redan nu i mars ligger helårsprognosen på minus 18,5 miljoner kronor. Framförallt beror det, enligt socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M), på att Försäkringskassan sedan några månader tillbaka är mycket stramare i sina bedömningar av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

— Underskottet beror framförallt på att vi fått avslag på två tunga LSS-ärenden. Försäkringskassan tolkar lagen på nytt sätt och det får stor effekt för oss, säger Gunnarsson.

— Det här tar väldigt hårt på kommunens ekonomi, fyller Anders Pansell (KD), ledamot i nämnden, i.

”De behöver tiden”

När en LSS-brukares behov överstiger 20 timmar per vecka står Försäkringskassan för den kostnaden, men med de nya stramare reglerna kommer de inte i lika stor omfattning upp i de timmarna. Samtidigt gör man i kommunen bedömningen att brukarna ändå behöver mer tid varpå kostnaderna rinner iväg.

Annons

— Det är klart att sådana här ärenden ska granskas, det finns säkert de som har fler timmar än de behöver, men vi bedömer att behovet finns hos våra brukare och vi vill inte lämna dem vind för våg, säger Gunnarsson.

Kan växa ytterligare

Många fler LSS-bedömningar väntar under detta och nästa år och om kommunen fortsatt får avslag från Försäkringskassan kan det enligt Gunnarsson kosta kommunen ytterligare 30 miljoner kronor.

— Det är inte realistiskt att kommunerna ska behöva ta den här kostnaden, säger hon.

Anders Pansell håller med.

— Vi skickar in överklaganden och hoppas kunna påverka, men det känns surt för det här ligger utanför vår makt och möjlighet att förändra, förklarar han.

Skattehöjning

Alternativet, menar han, kan i längden vara att kommunen tvingas till skattehöjningar.

— Om man inte kan minska kostnaderna måste man få in pengar på något sätt och då är det oftast genom att höja skatten. Men det är ju något som man som politiker helst inte vill göra. I varje fall inte vi inom alliansen, säger han.

LSS