Förslag på nya tydligare och anpassade riktlinjer gällande plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun har setts över. Förslaget är att de ska börja gälla höstterminen 2018.

– Det är för att styra upp vad vi kan erbjuda med de förutsättningarna vi har, berättar Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Återinför gräns

I protokollet från nämnden går det att läsa att ändringar i sakfrågor är:

"Under förutsättning att ledig plats finns placeras syskon på samma enhet, dock kan inga garanter ges. En minimigräns för behovet återinförs när det gäller ansökan om omsorg på kvällar/nätter/helger. Förtydligande när det gäller ansökan om omsorg kvällar/nätter/helger för barn som fyllt 13 år. Förtydligande angående familjer som ansökt om omplacering. Förtydligande angående familjer som har plats i förskoleverksamheten och som önskar övergå till avgiftsfri allmän förskola."

– På nattis till exempel ska det finnas en minimigräns, men den skrev vi inte in när vi öppnade Galaxen, utan den har varit vilande. Nu går vi in på samma sätt som det fungerade tidigare, att man har ett minimibehov för att söka stödet. Är det enstaka timmar i månaden är det inte säkert att du med automatik kan erhålla servicen, säger Knutsson.

Ingen garanti

Bo-Kenneth Knutsson nämner också att syskonförturer har skapat en diskussion kring hur man ser på möjligheterna att ett yngre syskon ska kunna gå på samma förskola.

Annons

– Vi ska ha en klok dialog. Så långt det är möjligt vill vi såklart kunna tillhandahålla det här. Men det kan vara så att syskonen temporärt hamnar på två ställen.

Bengt-Olov Södergren, skolchef, kommenterar syskonplaceringen.

– Vår ambition är densamma nu, att vi alltid strävar efter att syskon ska vara på samma verksamhet. Men med tanke på hur många barn vi har i verksamheterna kan vi inte garantera att det på samma sätt längre.

– Information ska ut till alla föräldrar som berörs av förändringarna. Riktlinjerna börjar gälla från och med höstterminen 2018, och informationen ska komma ut innan dess.

Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen som ska besluta om att fastställa riktlinjerna.