Båda detaljplaneförslagen är just nu ute på samråd. Det första av dem gäller en sju hektar stor del av fastigheten Birka 1:1, som ligger direkt söder om Forsnäs samhälle.

I och med detaljplanen ska det bli möjligt att bygga ett tiotal friliggande villor i området, med ett strandnära läge intill Östra Lägern.

Det är sedan tidigare utpekat som ett LIS-område för just bostäder i kommunens översiktsplan. LIS står för ”landsbygdsutveckling i strandnära läge” och närheten till service och så vidare i Österbymo gör också att området ses som lämpligt för bostadsbyggande.

Rätt väderstreck

– I och med att det är ett LIS-område har vi möjlighet att se annorlunda på strandskyddet. Det här är ett väldigt attraktivt område som ligger i rätt väderstreck, berättar kommunens tekniska chef Urban Tordsson.

En del av de planerade bostäderna hamnar inom det område som normalt skulle vara strandskyddat. Längs hela stranden kommer dock en runt 25 meter bred remsa att sparas som naturområde, dit allmänheten ska ha tillträde.

Annons

I förslaget till detaljplan regleras också hur bostadshusen ska placeras och hur höga de får vara för att bevara utsikten över Östra Lägern. I området planeras också för en gemensam båtbrygga.

– Det är en privat exploatör som står bakom och tomterna kommer att säljas till dem som vill bygga på dem, säger Urban Tordsson.

Mindre anläggning

Den andra detaljplanen gäller för en del av Östra Hult 1:1, ett område på 19 hektar i Asby socken. Här är tanken att man genom den nya planen ska kunna bygga en mindre turist- och konferensanläggning i kombination med övernattningshus. Området har ett strandnära läge intill Sommen.

Ska behålla karaktären

I detaljplanen står att ägaren vill ”utveckla området tillsammans med befintlig kulturhistorisk bebyggelse för att förstärka och utveckla den bykänsla som finns i området.” Byggnaderna ska uppföras med traditionella tak och fasadmaterial för att platsen ska behålla sitt kulturhistoriska värde och karaktär.

För att byggplanerna ska kunna bli verklighet, måste strandskyddet delvis upphävas. Här sparas en 30 meter bred remsa längs med vattnet.

Ligger bra till

Kommunen tycker att området skulle vara lämpligt för den här typen av verksamhet, bland annat för att det redan delvis är bebyggt och för att det ligger bra till. Om strandskyddet ändras, skulle det snarare vara positivt eftersom planerna gör att fler skulle få tillgång till stranden och sjön.

Senast den 20 augusti ska eventuella synpunkter på de båda detaljplaneförslagen skriftligen ha lämnats in till kommunen.