Eksjö energi och Eksjö kommun gick under tisdagen ut med de nya begränsningarna av vattenanvändningen. Det var i december 2016 som det infördes ett förbud som gällde hela Eksjö kommun. Nu gäller förbudet endast Eksjö tätort.

FAKTA: Detta får du inte använda vattnet till

I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

Vattna gräsmat..

FAKTA: Detta får du inte använda vattnet till

I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Det gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.

Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.

Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att poolstommen inte riskerar att kollapsa, dock inte för att bada i den. Besök istället badsjöar.

Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

Tvätta bilen. Rekommendation är att man i första hand vänder sig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

KÄLLA: Eksjö kommun

Nederbördsmängden har varit ovanligt låga de tre senaste åren. Kombinationen med att sommaren varit varm och torr samt låga regn- och snömängder under hösten och vintern gör att situationen är mest akut i Eksjö tätort. Vattentäkterna har mycket låga nivåer.

Enligt uppgifter på Eksjö kommuns hemsida har grundvattennivån i Eksjö aldrig varit så låg som den är nu. Grundvattennivån blir högre ju länge öster ut i kommunen man tittar.

Annons

På kommunens hemsida skriver de: "Vårt viktigaste livsmedel, som vi i princip har haft obegränsad tillgång till i vår del av världen, kan inte längre tas för given. Med klimatförändringar, extremt torra perioder och en högre medeltemperatur kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet."

Ny vattentäkt

Det arbetas på både kort- och långsiktiga lösningar av Eksjö kommun och Eksjö energi för att trygga vattenförsörjningen. Bland annat sker det en omfattande översyn för att säkerställa vattenåtkomsten. Arbetet med att hitta en ny vattentäkt har också påbörjats.

Förbudet i Eksjö tätort gäller privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. De som använder sig av kommunalt dricksvatten får endast använda det som dricksvatten, för hygien och processvatten. Processvatten används vid industrier och företag. Eksjö kommun och Eksjö energi uppmanar industrier och företag som använder processvatten att anpassa sin vattenförbrukning så mycket det går.

De som har en egen brunn får själva ansvara för vattenkvalitén. Om en brunn sinar hänvisas man till att hämta vatten i egna vattenkärl på Eksjö energis tappningsställen. Då ska vattnet förvaras i rena dunkar.

Samla regnvatten

Små förändringar i vardagen kan göra stor betydelse om många hjälps åt. Några tips från Eksjö kommun och Eksjö energi för att minska på vattenförbrukningen är att duscha istället för att bada, stäng av vattenkranen när du borstar tänderna, diska inte under rinnande vatten och fyll disk- och tvättmaskinerna. Istället för att spola kallt vatten från kranen man du fylla en kanna med vatten och ha i kylskåpet och samla regnvatten i tunnor för att vattna blommorna inne och ute.