Stefan Ericson är idrottslärare på Norråsaskolan. Även han har intervjuats om könsuppdelade idrottslektioner och om ungdomar uteblir från undervisning av religiösa skäl.

Han svarar att skolan inte har segregerade idrottslektioner på grund av religion. Däremot finns det särskilda elevgrupper med kroppsliga fobier.

— En del elever har ett självskadebeteende, man skär sig och vill inte visa sig för andra, säger han.

Kropp i utveckling

Man kan också tycka det är jobbigt när kroppen växer och man i relation till andra ser ut på olika sätt. Det gäller både flickor och pojkar.

— Det är en jobbig situation att inte få byta om i fred.

Det kanske borde finnas bås i omklädningsrummen.

Att gå i en bikini inför andra kan också kännas utsatt. Det handlar om självförtroende och självbild säger Stefan Ericson.

Enligt honom finns det många nyanlända elever som vill vara med i simundervisningen. Men de får inte, de kan inte simma.

— Istället hänvisar vi dem till kommunens speciallösning för det, Johan Slättberg, som leder nybörjarsim på olika skolor.

Lånar särskild simdräkt

När de kan simma får de vara med i ordinarie undervisning.

Annons

Stefan Ericson berättar att det finns muslimska tjejer som deltar i simgrupper där det är mest killar.

— De har en särskild burka som kan lånas i simhallen, med långa byxor och långärmad tröja och som också täcker håret.

Enda tillfället Ericson kan påminna sig att det funnits religiösa motiv för att ändra i undervisningen var på en pappas önskemål för många år sedan. Två flickor simmade avskilda och man drog ett skynke framför bassängen. De begärde också en kvinnlig lärare under vissa moment.

— Min uppfattning nu är att alla elever är med och simmar. Gör de inte det beror det inte på nationalitet, de har andra skäl och skolkar helt enkelt.

Diskuterar inte frågan

Johan Cardell är idrottslärare på Hultetskolan.

— Nej, jag har aldrig haft problem med elever som inte varit med på lektionen av religiösa skäl. De elever som jag har nu är alla med.

Han har inte stött på problemet alls under sina år som lärare.

Har du hört om andra lärare som har problem?

— Nej, det har jag egentligen inte hört något om.

Just nu har Johan Cardell en klass i årskurs 5 som han undervisar i ämnet idrott. Cardell säger att han som idrottslärare inte har diskuterat frågan särskilt med kollegor i samband med studiedagar eller under fortbildning.

Det händer att elever uteblir från gymnastiken. Men då oftast av andra skäl menar han.

— Man är i en känslig ålder när man går i femman, sexan. En del är väldigt tidiga i puberteten, andra kanske sena.

Då kan omklädningsrummet bli en otrygg och jobbig plats att visa sin kropp inför andra kompisar.

— Men det är inte något stort problem.