Det är på Nässjös service- och medborgarkontor som arbetsförmedlingen, försäkringskassan, pensionsmyndigheten, skatteverket och Nässjö kommun finns samlat under ett och samma tak.

Här riktar man nu särskilda insatser för att hjälpa människor från andra länder att förstå hur de olika myndigheterna arbetar.

Det är ett regeringsuppdrag som kom igång under 2015 då antalet asylsökande ökade i Sverige.

Snabbare hjälp

— Syftet är att minska ledtiderna för nyanlända att börja i etableringsreformen, säger Disa Ignell, arbetsförmedlare.

Annons

Det är arbetsförmedlingen som kartlägger behov av utbildning och framtida möjligheter till arbete.

Med ett beviljat uppehållstillstånd får den nyanlände söka ekonomiska ersättningar av andra myndigheter. Disa Ignell menar att för många betyder det kontakter med myndigheter som både tar tid och som kan vara krångliga att förstå med sina regelverk.

Med filialen underlättas sådana kontakter. Processen går snabbare. Personen kan istället bättre fokusera på hur man ska komma ut på arbetsmarknaden.

Det handlar om att ge nyanlända trygghet och kontroll över sin situation.

— I Jönköping finns redan ett kontor för nyanlända och vi fortsätter nu genom att öppna filialen i Nässjö, säger Nina Albers, delprojektledare för regeringsuppdraget.

Just nu finns ett sjuttiotal nyanlända inbjudna till filialen i Nässjö där ett tiotal personer arbetar. Flera möten väntar där även nyanlända i Eksjö och Aneby hälsas välkomna.

Om sättet att samverka mellan myndigheter kommer att bli en permanent organisation vågar inte Nina Albers svara på.

— Projektet ska utvärderas av arbetsmarknadsdepartementet, säger hon.

Det sker under nästa år.