PÅ SIN DAG under Almedalsveckan valde Kristdemokraterna att rikta strålkastarljuset mot de äldre.

Det duger inte att demens- och multisjuka vårdas i hemmet. Det är en del av vad partiledare Ebba Busch Thor kallar för "välfärdssveket".

Situationen som Busch Thor målade upp är onekligen sorgsen - 125 kommuner har brist på platser inom särskilt boende. Detta leder till att de allra sjukaste måste prioriteras framför de som inte anses tillräckligt sjuka. Istället erbjuds vård i hemmet, vilket för många innebär isolering och depression.

Samtidigt är det svårt att få plats på trygghetsboende, som fungerar som en övergång från vanlig bostad till särskilt boende.

DRYGT fyra miljarder vill KD lägga på att få bukt med problemet.

Av dessa kallas en fjärdedel för äldreboendemiljarden, som ska gå till kommuner som snabbt gör plats för fler på äldreboenden av olika slag. Dessutom ska 2,5 miljarder gå till att höja bostadstillägget, så att fler äldre har råd med ett trygghetsboende.

Annons

Det är stora summor som ska spenderas, men det handlar inte bara om bidrag. Busch Thor underströk att bostadstillägget är just ett tillägg.

Vad skillnaden är mellan tillägg och bidrag kan dock tyckas spela mindre roll, eftersom det fortfarande handlar om pengar från statskassan som delas ut.

Vad som får stå tillbaka till förmån för bidragen får vi dock inte veta förrän KD:s höstbudget presenteras.

VÄLFÄRDSSVEKET kallar Busch Thor gapet mellan det beräknade antalet platser på äldreboenden och det faktiska behovet. Om människor inte litar på att välfärden finns där när de behöver den har den misslyckats.

Ett vinsttak i välfärdssektorn skulle minska förtroendet ytterligare, eftersom privata äldreboenden skulle försvinna.

Genom att uteslutande fokusera på äldre gör KD det tydligt att den traditionella profilfrågan fortfarande prioriteras. Partiet vill alltjämt hålla kvar sina väljare från både höger och vänster, varför Busch Thor förespråkar både bidrag, eller för den delen tillägg, och vinster i välfärden.

Även om den defensiva hållningen kan tyckas tjatig är det vad KD behöver. Den traditionella väljarbasen måste bli stabil igen innan några offensiva utsvävningar kan göras.

SD har sedan en tid utmanat KD i äldrefrågan, och därmed lyckats stjäla en del väljare. Nu vill KD få väljarna tillbaka genom att visa att det prioriterar äldre och presenterar lösningar på deras problem.

Om inte annat har partiet garanterat pratat mest om äldre och deras problem.