Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, med sitt säte i Vetlanda, bildades på initiativ av Werner von Seydlitz i samband med hans testamente för ungefär ett år sedan. Nu väljer stiftelsen, genom sin styrelse, att finansiera forsknings- och utvecklingsprojektet ”Leaner Tools” på Tekniska högskolan i Jönköping med fyra miljoner kronor.

Projektet, som riktar in sig på konstruktion och tillverkning av produktions- och processverktyg, ligger nämligen helt i linje med stiftelsens fokus: att främja teknikutveckling och forskning för verktygstillverkning samt utbildning av verktygsmakare i Sverige.

Målet med ”Leaner Tools”, som kommer att pågå mellan den första oktober i år till och med den 30 september 2023, är att etablera ett nytt forsknings- och kompetensområde vid Jönköping University.