Hösten 2015 fick Vetlanda kommun beskedet från regeringen att man fick tillgång till 32,4 miljoner kronor för att klara flyktingmottagandet. Vetlanda kommun har varit sparsamma med pengar och använt drygt 5,4 miljoner kronor av dessa.

— Vi vill använda de pengarna klokt, framhöll ekonomichef Andreas Eliasson vid februarisammanträdet i Vetlanda kommunfullmäktige.

Brist inom yrken

Nu har Vetlanda kommun hittat ett ”klokt” användningsområde. Vetlanda kommun har, liksom andra kommuner, stora svårigheter att rekrytera personal. Det råder brist på personal inom omsorgen, anläggningsarbetare, lärare, socionomer och andra akademiker.

Annons

”Samtidigt vet vi att det tar lång tid för nya svenskar att komma ut på arbetsmarknaden. Det är en form av utanförskap och det tar lång tid att bli självförsörjande. Risken är att personen hamnar i ett livslångt utanförskap. En rad olika satsningar görs för att lösa dessa frågor och underlätta integrationen”, stod det i ärendebeskrivningen som förevisades kommunstyrelsen.

Kräver samarbete

Under sammanträdet ställde sig kommunstyrelsen bakom beslutet att använda 1,2 miljoner kronor för satsningen. Projektet syftar till att söka aktivt upp dessa personer som är nya svenskar och som har en bakgrund och/eller intresse för ett arbete inom kommunal verksamhet. Arbetet går ut på att matcha enskilda personer mot lediga jobb hos arbetsgivaren Vetlanda kommun. Varje enskild persons kompetenser ska inventeras mot en anställning i kommunen.

— Alla aktörer måste arbeta för att vi ska lyckas. Jag har bland annat pratat med Pernilla Friberg på arbetsmarknadsenheten, Gröna huset. Urvalet för våra chefer måste bli större och var har vi vår kompetensreserv i kommunen? Jo, det är i den här målgruppen, säger Pierre Thorell på HR-kontoret som föredrog ärendet för kommunstyrelsen.

Projektet är på två år. Satsningen mottogs positivt av ledamöterna i kommunstyrelsen.

— Det känns bra att integrationspengarna används till detta. Jag tror dock att perspektivet måste vara längre och arbetssättet pågå i mer än två år för att vi ska full effekt av detta, säger Helena Stålhammar (C).