Rondellerna var en fråga som togs upp under den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige. Mats Danielsson (M) berättade att Eksjö kommun fick pengar från Trafikverket för att sköta rondellerna längs riksväg 40 i Eksjö.

– De pengarna har inte räckt till mer än det vi har i dag. I augusti är avtalet över. Då tar Trafikverket över igen. I september hoppas jag att det kommer se precis lika fint som det gör för Mariannelundsborna. Där sköts rondellerna av Trafikverket, berättade Danielsson.

Resurserna räckte inte

Skötseln av rondellerna i Eksjö är en fråga som alltid blir aktuell framåt sommaren. Medarbetare på Eksjö kommun har fått höra och läsa om synpunkterna från Eksjöborna.

Elisabeth Jörgensen, stadsträdgårdsmästare, berättar att hon håller med om synpunkterna.

– Jag håller med om kritiken och kan inte försvara det på något sätt. Resurserna vi fick för att sköta det räckte inte till. Reglerna för att utföra arbete i rondellerna har hårdnat, vilket har gjort det svårare att utföra arbetet. Det är Trafikverket som ger tillstånden, därför är det bra att ansvaret går tillbaka till dem, säger hon.

Kan bli klagomål

Avtalet som kommunen har med Transab, som har skött rondellerna för Eksjö kommuns räkning, går ut den 30 juli. Därför blir det ett glapp i skötseln då Trafikverket tar över först den 1 september.

– Vi har förmedlat det till Trafikverket. Vi har även lämnat en lista med punkter på driftsåtgärder som behövs göras på sträckningen, säger Elisabeth.

Annons

– Jag hoppas innerligt att det kommer att märkas när Trafikverket tar över ansvaret. De får ta emot klagomålen annars.

Rondellerna som ligger längs riksvägen är från Abborra-, Polishus-, Lyckan-, Stations- och Kaffekullerondellen.