Ett nytt bidrag införs i Eksjö kommun som är en kulturpeng för unga. Bidraget är till för personer i åldrarna 12-20 år. Det ska medföra att unga ska kunna få ekonomiskt stöd till att genomföra idéer. Det ska även uppmuntra till nytänkande och att unga ska använda sin vilja och kraft att påverka och skapa något för andra ungdomar i kommunen.

Bidraget underlättar då tidigare bidragssystem har utgått från att den som söker måste vara föreningsansluten. Kulturavdelningen på kommunen hoppas på att kulturintresset ska utvecklas bland de unga. Bidraget läggs till i bidragsreglerna för ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun.

Oförändrat partistöd

En omfördelning av medel på 150 000 kronor från kommunledningskontorets investeringsbudget till tillväxt- och utvecklingssektorn godkändes av fullmäktigeledamöterna. Omfördelningen sker då det skedde ändringar och tilläggskostnader på 500 000 kronor med arbetet på skateparken vid Storegårdsområdet. Sektorn kan omfördela 350 000 kronor men får medel från kommunledningskontoret för att kunna fullfölja skateanläggningen.

Annons

Fullmäktige beslutade även att partistödet för år 2017 blir oförändrat. Det innebär 15 700 kronor i grundstöd och 9 400 kronor per mandat.

Ändrad ersättning

Ersättningen för arbetsplatsförlagd utbildning har ändrats. Ersättningen för resor från och med 2017 utgör 18,50 kronor per mil. Lunchersättningen höjs från 20 kronor till 25 kronor per dag.

Det gäller elever som går Eksjö gymnasiums yrkesprogram. De har i vissa fall rätt till reseersättning där inte allmänna kommunikationsmedel kan nyttjas samt lunchersättning och den inte kan intas på någon av kommunens skolor.

Ny detaljplan

En ny detaljplan har upprättas för kvarteret Smultronet som ligger i Kvarnarp. Den nya detaljplanen ska möjliggöra bostadsbebyggelse i form av villor inom nuvarande bostadskvarter.

Samhällsbyggnadssektorn har upprättat ny detaljplan för kvarteret Smultronet med flera i Eksjö stad. Detaljplanen antogs vid senaste kommunfullmäktige.