Målet med studiecirklarna, som kommer att anordnas inom ramen för projektet, är att deltagarna ska få en djupare kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar i Sverige. Detta för att öka valdeltagandet.

– Vi tror att det finns ett stort kunskapsglapp bland utrikesfödda personer om hur vårt system fungerar och hur man röstar, säger Sandra Sandin Lindqvist, integrationssamordnare i Nässjö kommun.

– Det är en mänsklig rättighet att få rösta och på så sätt vara med och påverka. Därför måste vi sprida kunskapen om hur vårt demokratiska system fungerar, tillägger hon.

Nässjö kommun är en av sammanlagt sju kommuner i länet som deltar i projektet som genomförs i samarbete med ABF och Studieförbundet vuxenskolan. Övriga kommuner är Eksjö, Tranås, Vetlanda, Jönköping, Vaggeryd och Gislaved.

Stor skillnad

Statistiken talar sitt tydliga språk. År 2014 låg valdeltagandet för inrikesfödda kvinnor på 87,1 procent i Jönköpings län i kommunvalet. Deltagandet var något lägre, 85,7 procent, bland männen med svensk härkomst. Motsvarande siffror bland utrikesfödda är betydligt lägre. Bland kvinnor låg valdeltagandet på 38,4 procent medan endast 25,5 procent av de utrikesfödda männen röstade.

– Det är stor skillnad. Det finns mycket att göra på det här området, kommenterar Sandra Sandin Lindqvist.

Annons

Länsstyrelsen har beviljat medel för projektet. Men en del kommuner kommer även att gå in med ett eget kapital för att ge fler personer chansen att delta i studiecirklarna.

– Det är budgeterat för studiecirklar med totalt cirka 400 deltagare i länet, men vissa kommuner kommer nog att egenfinansiera för att få fler platser, säger Sandra Sandin Lindqvist.

Förhoppningen är att deltagarna ska sprida den nyvunna kunskapen vidare till släkt och vänner, då gruppen utrikesfödda är betydligt större än några hundra personer.

En stor styrka

Studiecirklarna kommer att starta i början av nästa år.

– Arbetet med att ta fram material har påbörjats. Material kommer att finnas tillgängligt för alla sen, säger Sandra Sandin Lindqvist.

Söndagen den 9 september nästa år är det val. Förhoppningen är alltså att man då ska se en effekt av projektet.

– Vi har inte sagt någon uttalad målsättning, mer än att vi vill se en ökning av antalet utlandsfödda som röstar, säger Sandra Sandin Lindqvist.

Att flera kommuner jobbar tillsammans mot samma mål är en styrka, enligt Sandra Sandin Lindqvist.

– Vi kommer att ha utbyte och kunna hjälpa varandra under vägen, avslutar hon.