– Vi kommer att rekrytera tre personer på 75 procent vardera till serviceprojektet, säger Camilla Ljungdahl, socialchef i Ydre kommun.

– Bakgrunden till det här projektet är att socialförvaltningen i Ydre har, och har haft, svårt att rekrytera undersköterskor till omsorgen, fortsätter hon.

Tanken är att de tre serviceassistenterna som nu ska anställas ska avlasta undersköterskorna i deras arbete. I undersköterskornas uppdrag ligger idag, förutom omvårdnadsdelen, även städ och köp. Arbetsbelastningen anses dock för tung av den befintliga personalen, varför kommunen började titta på olika lösningar. Det arbetet landade i det nu aktuella serviceprojektet, där personer som saknar relevant omvårdnadsutbildning ska kunna avlasta undersköterskorna genom att ta över vissa arbetsuppgifter som inte kräver utbildning.

I serviceassistenternas uppdrag kommer det att ingå allt från att hålla i bingo på trygghetsboendet på Industrigatan till att städa och handla till personer som har beviljats bistånd.

– Fackförbundet Kommunal har sagt att det inte får bli ett för statiskt arbete för serviceassistenterna, så uppgifterna ska varvas. Vi kommer att prova oss fram lite, säger Camilla Ljungdahl.

– Serviceassistenterna kommer inte att ha hand om personlig omvårdnad, det ligger helt på undersköterskorna och vårdbiträdena som är utbildade för det, säger Ljungdahl.

Annons

Avgränsas till Österbymo

Projektet, som är tänkt att genomförs inom omsorgen i Österbymo, startar den första september och kommer att pågå en bit in på nästa år.

– Vi har valt att avgränsa projektet till Österbymo, men faller det väl ut är tanken att vi ska jobba på liknande sätt i hela kommunen, säger Ljungdahl.

Hoppas på positiva effekter

I andra svenska kommuner som arbetat med liknande servicegrupper har arbetsgivaren sett flera positiva effekter.

– Det har gett en positiv effekt på rekryteringen av undersköterskor och undersköterskorna som är i tjänst får ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter vilket ger bättre kvalitet på verksamheten. Dessutom har sjukfrånvaron minskat i undersköterskegrupperna, berättar Ljungdahl.

– Vi hoppas på samma positiva effekter här. Dessutom kan ett antal individer som gärna vill jobba med människor, men som inte har rätt utbildning, få en chans att få ett jobb som serviceassistent. På det viset breddar vi arbetsmarknaden i kommun, säger Ljungdahl.

Ydre kommun har i dag totalt 120 medarbetare inom omsorgen. 105 av dem är undersköterskor eller vårdbiträden övriga arbetar som sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, administratörer och chefer.

De tre serviceassistenttjänsterna är på 75 procent vardera. Om någon av personerna som får de tjänsterna önskar så kan tjänsten kombineras med 25 procents anställning, med helgtjänstgöring, inom omsorgen.