— Integration för mig handlar inte bara om nyanlända. Det handlar om alla som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden, säger Rolf Råsberg. Han är initiativtagare till integrationsprojektet som ska hjälpa de som står längst ifrån arbete att få in en fot.

— Syftet är att stärka individens självkänsla. Tröskeln är för hög för vissa personer och detta är till för att hjälpa dem en bit upp.

Rolf Råsberg har länge engagerat sig i projekt och föreningar för ungdomar. När han 2011 kom till HVB-hemmet Atlas började han samla på sig insikter som senare formades till en idé.

Annons

Arbetsförmedlingen beskostar projektet som låter personer ta del av bland annat föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Rolf Råsberg utgår bland annat från Anebymodellen "Glada ögon"

— Genom att vara medveten om hur man använder blicken och sitt fokus när man partar med människor ökar man chansen till en bra kontakt med den man möter.

Till sin hjälp har Rolf Råsberg kollegan Linn Eklund och två andra medarbetare. Under projektet som startar till hösten ska de förbereda individer att ta steget ut till anställning.

— Det gäller att ta reda på vad de är bra på och också få dem att förstå det. Att våga lita på sig själv, säger Rolf Råsberg, som arbetar halvtid med integrationsprojektet. Drömmen är att det blir en del av arbetsmarknadsenhetens arbete.

— Jag har velat göra detta jättelänge. Det finns så många ungdomar och vuxna som behöver stöttning, säger Rolf Råsberg som menar att han tagit tillvara på de erfarenheter han fått av att arbeta med ungdomar och format fram ett program för arbetsmarknadsintegration. Det innehåller delar som ska gynna den personliga utvecklingen hos individen som till exempel samarbete med andra, att hålla föredrag inför grupp och lära sig ta egna initiativ.