Förra året beviljades föreningen nästan 60 000 kronor. I år ansökte de om samma summa, för att bland annat genomföra studiecirklar, idrott, scouter, arabiska studiecirklar för svenskar, starta eget företag eller förening, lotsa nyanlända med blanketter, möten med politiken, familjerådgivning och medverkan vid konfliktlösning.

Det kommunstyrelsen skulle besluta om var om Ambassadörer Islamiska föreningen skulle få ett bidrag på 41 500 kronor eller inte. Det blev votering när beslut skulle fattas, nio ledamöter röstade för att bevilja bidraget, fem röstade nej och en valde att inte delta. Moderaterna valde att reservera sig mot beslutet att bevilja bidraget.

– Vi ser inte att de behandlar kvinnor och män lika. Föreningen har egna aktiviteter, motsvarande aktiviteter som redan finns i Eksjö. Det är en sak om man vill göra något som inte förekommer, men att ha egna scouter och spela fotboll, det är motsatsen till integration och det kan vi inte ställa oss bakom, berättar Carina Lindström (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Även Maria Havskog (C) och Elisabeth Werner (SD) reserverade sig. Bo Ljung (KD), valde att inte delta i beslutet.

LÄS MER: Diskussion när förening skulle få bidrag

Annons