Kommunstyrelsen har nu vid två tillfällen fört en formell så kallad budgetdialog med tjänstemän från de olika förvaltningarna.

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten vid junisammanträdet.

Under dialogen har två skatteprognoser för åren 2018–2020 redovisats. Prognoserna har varit motstridiga.

— Vi fick en ny budgetprognos som var lite ljusare än den första. Eftersom vi inte riktigt vet vad som kommer att hända lägger vi en budget i juni främst utifrån den nya prognosen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) och fortsätter:

— Sedan har vi chans att ändra oss fram till november om det visar sig att något springer iväg åt ena eller andra hållet. Vi får hålla igen och vara uppmärksamma.

Ny ungdomscoach

Komna så här långt i budgetarbetet tycker kommunstyrelsens presidium överlag att det ser rätt lovande ut inför 2018.

Vice ordföranden Anna-Lena Svensson (S) nämner ändå grundsärskolans kostnader som ett fortsatt orostecken att beakta.

— Vi hoppas att ungdomscoachen vi anställt ska stärka det förebyggande arbetet.

Så här långt har kommunstyrelsen också beslutat att ge räddningstjänsten 50 000 kronor mer för att säkra att det finns två styrkeledare per räddningsgrupp. De extra pengarna tas från kommunfullmäktiges medel.

Nästan eniga

Annons

På grund av samstyret är samsynen stor runt budgeten, konstaterar båda kommunalråden.

— Det stora är väl egentligen att inte alla är eniga kring Hestraskolan, säger Anna-Lena Svensson.

Majoriteten, utom Moderaterna, vill finansiera de ökade kostnaderna i investeringsbudgeten genom att skjuta fram planerade VA-satsningar på åtta miljoner kronor.

De ökade driftkostnaderna för Hestraskolan finansierar de med pengar som står till kommunfullmäktiges förfogande.

— Så tvärt emot vad Moderaterna säger går satsningen på Hestraskolan inte ut över resten av skolverksamheten, kommenterar Anna-Lena Svensson.

Med tanke på Hestraskolan kallar Sven-Inge Karlsson budgeten för 2018 en investeringsbudget, och menar att det lär bli ett år då kommunen tvingas titta extra noga på sina kostnader.

— Det är roligt att satsa men samtidigt får vi hålla oss till det här och betala av innan vi kan låna igen, säger han.

Nej för 2018

Moderata kommunstyrelseledamoten Henrik Isacsson förklarar sitt partis inställning:

— Det är egentligen bara den ökade investeringskostnaden och driftkostnaden för Hestraskolan som vi inte är nöjda med i budgeten hittills. Det går i linje med att vi reserverade oss mot beslutet när det togs i kommunfullmäktige.

Enligt Henrik Isacsson är detta en engångsmarkering från Moderaternas sida, partiet lär inte fortsätta motsätta sig Hestraskolan när den väl är i drift.

— I övrigt känns budgeten bra så här långt, säger han också.