När ärendet om fastigheterna Eksjö Sabeln 12 och Eksjö Svärdet 1-3 togs upp på kommunfullmäktige i november var det oeniga ledamöter. Likaså var det vid torsdagskvällens möte.

Det kommunfullmäktige skulle ta ställning till var att godkänna bolagsbildning av Sabeln Fastighet AB, godkänna bolagsordning och försäljning av Sabeln Fastighet AB. Samma godkännande fanns för bolagsbildning av Svärdet Fastigheter AB, bolagsordning samt försäljning.

— Vi socialdemokrater har varit väldigt tydliga hela vägen med att vi inte vill sälja ut mer av allmännyttan. Vi yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, sa Diana Laitinen Carlsson (S).

Annons

— Även vi i Miljöpartiet tycker inte att vi ska göra oss av med fler fastigheter. Därför yrkar vi på avslag, sa Lea Petersson (MP).

— När vi hade uppe den här frågan i november var vi lika skeptiska som nu. Men så sa Hägg att det här inte handlade om någon försäljning utan att det handlade om att medge försäljning någon gång i framtiden. Det är inget som är aktuellt nu, framförde Bertil Granman (S).

Blev votering

När beslut skulle fattas ville ledamöterna att det skulle bli votering. Alternativ om att ge bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller att avslå beslutet. Resultatet blev 30 på att bifalla och 19 på att avslå. Beslutet blev att godkänna samtliga punkter.

Det var samtliga ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade på att avslå och reserverade sig mot beslutet.

Valärende till bolagen

Ett av valärendena som gjordes under kvällen var även att välja och godkänna ledamöter och suppleanter i styrelsen för fastighetsaktiebolaget Sabeln samt Svärdet. Ledamöter för styrelsen blir Rolf Abelsson (M), Sten Eriksson (C), Per-Olof Bjarnbäck (S) och till suppleanter Malin Jakobsson (S) och Ulf Björlingson (M), Rolf Abelsson utses till ordförande.

Diana Laitinen Carlsson valde att kommentera valärendet.

— Vi har tagit starkt avstånd till att sälja Sabeln och Svärdet. Vi har reserverat oss mot det men ni har ändå drivit igenom beslutet. Men vi tycker att det är ytterst viktigt att ha insynsplats i de här bolagen.