För att nå resultatförbättring i skolan finns det flera olika lösningar som Eksjö kommun arbetar med. Skolorna måste arbeta på olika sätt då de har olika förutsättningar. Katarina Norén, utvecklingsledare på Eksjö kommun, berättar om några av delarna som skolorna arbetar med.

Nyligen gjordes de nationella proven av årskurs 3, 6 och 9. Lärarna träffar varandra för att rätta proven tillsammans samtidigt som de kan utbyta tankar kring resultaten och varför de ser ut som de gör.

— Det känns som att vi har en bra strategi för hur vi ska förbättra oss. Vi följer pojkarnas och flickornas resultat med intresse. Vad kan göras för att pojkarnas resultat ska förbättras?

— Det här är något som alla lärare diskuterar på skolorna. Om det är något ämne där pojkars resultat är ganska lika med flickorna, var har man gjort då. Pojkarna lyckas till exempel bra i engelska. Det ska bli spännande att se om pojkarnas resultat förändras i samband med att pulsprojektet drar igång till hösten, säger hon.

Pulsprojektet innebär att klassen kommer att ha ett pulshöjande träningspass på 30 minuter i veckan, utöver idrottslektionerna.

Mer tid för kurator

Elevhälsan ska stärkas upp. Det ska finnas en specialpedagog och kurator på varje skola som arbetar mellan 70-100 procent.

— De finns i dag på varje skola men arbetar 10-20 procent och måste åka mellan skolorna. Det är för lite. Vi vill att det ska finnas en kurator på plats som kan arbeta mer förebyggande och möta eleverna, säger Katarina.

Kompetensutveckling

Annons

Eksjö kommun är en av många kommuner som har tagit emot många nyanlända under en kort tid. För att förbättra deras resultat ska det ske inriktade insatser för nyanlända.

— Vi ser över kompetensutvecklingen. Det handlar bland annat om kulturmiljöer, arbetssätt och stöd i rutiner. Lärare ska utbildas i trauma och psykisk ohälsa.

Katarina Norén berättar vidare att det hänger ihop lite grann med läslyftet där alla skolor varit med. Det fortsätter till kommande termin också. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

Personlig surfplatta

De elever som går i årskurs 6 och ska börja i årskurs 7 till hösten kommer att få en personlig surfplatta som de ska använda i skolundervisningen. Surfplattan kommer att vara anpassad efter deras behov.

— Det kan vara så att en elev behöver använda en särskild app i undervisningen. Eftersom surfplattan är personlig är det ingen annan av eleverna som behöver se att just den är lite speciell.

Mer närvaro i skolan

Närvaron i skolan är också en viktig fråga. Katarina Norén berättar att varje skola har en plan som de arbetar efter.

— Elever lyckas bättre om de är i skolan än om de är hemma mycket. Om barnen är hemma från skolan i tidig ålder ska vi följa upp det tidigare.

Hon säger att det kan handla om att slå en signal hem och fråga vad det beror på att man är hemma. Om man är sjuk eller om det är något annat som gör att man inte kommer till skolan.

— Vi ska se till att skolan är en miljö som barnen trivs och mår bra i, säger Katarina.