Lars-Evert Björck har lämnat in ett medborgarförslag där han dels önskar höja ersättningen till medborgarkontoret i Hulthallen från 75 000 kronor till 175 000 kronor samtidigt som han önskar kontoret direkt ska vara underställt kommunledningskontoret i Eksjö stad.

”Jag föreslår att ersättningen höjs till 175 000 kronor, det är väl motiverat efter ett antal lokalekonomiska analyser. Till detta kommer min grundsyn att medborgarkontor inom kommunens mindre samhällen ska vara knutna direkt till kommunledningskontoret inne i Eksjö stad, skriver han."

Medborgarhörnan invigdes i december år 2011 i samarbete med Emilkraften och fungerar som en serviceplats för invånarna.

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har nu tittat på ärendet och kommit fram till att Björcks förslag avslås.

– Marcus Axelsson (chef på tillväxt- och utvecklingssektorn), har svarat som förslag till nämnden att vi inte mäktar med att ha den typen av service. Då skulle det kanske komma samma krav i fler samhällen i kommunen. När det gäller beloppets storlek så finns det ett avtal om 75 000 och det är lite av den kommunala service som vi står med och det ger även ett underlag för butikens fortsatta drift. Vi nödgas avslå Lars-Everts förslag, säger Björn Alm (M), ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden.