Lars-Göran Alm, bosatt i Malmö, är ägare av byggnaden i Anneberg. I alla fall är det informationen som samhällsplaneringskontoret i Nässjö har fått i samband med att han också är den verksamhetsansvarige bakom bolaget Green Metal Europe AB. Bolaget har anmält att man vill hantera avfall för återvinning i huset.

Det är en anmälan om miljöfarlig verksamhet som är gjord. Företaget ska genom mekanisk bearbetning separera metaller från aska.

Annons

Uppgifter som tidningen har fått är att maskiner har ställts in i fabrikens lokaler där det också pågår renovering. Lars-Göran Alm säger när tidningen ringer att lokaler upprustas, men att det skulle vara förberedelse för ny verksamhet förnekar han. Enligt honom finns inte något företag som har för avsikt att verka i byggnaden.

Men enligt Catharina Boman, miljöhandläggare vid samhällsplaneringskontoret, har en anmälan inkommit som avser avfallshantering, däribland mellanlagring av avfall, återvinning, separering av metaller från aska, sortering.

På Alla Bolags hemsida kan man läsa att Green Metal Europe AB:s styrelse har en kvinna vid namn Rut Margareta Hagstedt Norell som ordinarie ledamot. Hon är bosatt utomlands enligt hemsidan. Där finns två suppleanter upptagna, båda med skyddade personuppgifter.

Bolaget registrerades i november förra året.

Fastighetsbolaget har också Rut Margareta Hagstedt Norell som ordinarie ledamot.