Eksjös kommunfullmäktige röstade i dagarna som väntat ner den motion från Liberalerna som föreslog att antalet fullmäktigemöten skulle minskas för att spara pengar. Det skedde dock inte utan viss debatt.

– Jag tycker att den här frågan förtjänar att diskuteras. Överallt i den verksamhet som vi ansvarar för här inne pågår diskussioner om att förändra arbetssätt för att spara pengar, och att då jobba på som vanligt här inne som om ingenting har hänt tycker jag vore synd. Jag vet inte om vi ska minska antalet möten, men kanske skulle vi låta bli att ta ut ersättning. Det kan vara ett sätt att visa att vi ser hur allvarligt läget är och att vi leder med exempel, sa Stellan Johnsson (C) som liksom flera andra pratade om signalvärden.

Måste få ta plats

Oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S) intog också talarstolen, liksom gjorde Tomas Erazim (M), för att betona vikten av att demokratin ändå får den plats den behöver.

– Demokratin måste få kosta. Signalvärden är bra och förändringar måste göras. Men jag tror inte att det är här eller med färre möten. Vi sitter här av en anledning och det är för att vi fått ett förtroende av medborgarna att fatta beslut och det måste få ta tid, sa Laitinen.

– Jag är en stor anhängare av demokrati och våra möten är jätteviktiga. Att öka förtroendet genom att minska kraften hos den enda folkvalda institutionen vi har i kommunen tror jag vore väldigt olyckligt, menade Erazim.

Annons