Spexhultasjön är Nässjö stads vattentäkt och vattenintaget fick stängas av som en försiktighetsåtgärd efter att oljeläckaget blivit känt på måndag eftermiddag.

Vid 18.30-tiden kunde dock vattenverket i Nässjö åter öppna efter att det konstaterats att ingen olja hade runnit ut i vattentäkten. Höglandets räddningsförbund uppger dock att mycket arbete återstår med att sanera oljan från vattendraget. Ett arbete som beräknas ta lång tid.

Annons

Oljeläckaget inträffade någon gång under måndagen och kommunen fick kännedom om händelsen på eftermiddagen. Enligt P4 Jönköping har oljat kommit från en skogsmaskin som började läcka och därefter ska oljan ha hamnat i bäcken som mynnar ut i Spexhultasjön.

Enligt Nässjö affärsverk är det oklart hur stor mängd olja det var som läckte ut. Efter att oljaläckaget blivit känt blev intaget till vattenverket avstängt för att inte riskera skador

Personal från räddningstjänsten och Nässjö affärsverk har under eftermiddagen sökt efter olja i Spexhultasjön. Utloppet från bäcken där oljan läckte ut blev invallat och ingen olja rann ut i vattentäkten, meddelar Höglandets räddningsförbund.

Inledningsvis uppmanades alla i Nässjö stad att vara försiktiga med vattenförbrukningen. Vid 18.15-tiden meddelande kommunen att det inte längre kunde vara någon fara med att använda vattnet som vanligt.