Det klargör ordföranden Ann-Cathrin Gunnar (C) inför sammanträdet, som hålls på kommunhuset Vipan utmed Kyrkogatan och i sammanträdesrummet Direktören. Mötet inleds vid halv två-tiden.

Det fanns inget angivet varken i tidningsannonsen eller kallelsen till mötet om det är utrymme för en punkt med allmänhetens frågor. Men så ska det bli.

– Ja, det kommer att bli möjlighet att ställa frågor från allmänheten. Vi missade att få med det i annons och på kallelsen. Jag ska säga när sammanträdet börjar att det blir möjlighet efter punkt sju i ärendelistan, framhåller Ann-Cathrin Gunnar.

Mycket budget i början

De första sju ärendena på kallelsen handlar bland annat om budgetuppföljning och om budgeten för 2019 och planen fram till 2021. Dessutom information om olika aktuella ärenden. Från ärende åtta blir det så kallade ärenden som är myndighetsutövning och då får allmänheten inte vara med och lyssna.

Det är en inte alltför vågad gissning att frågor kring bullervallen i Norrboda lär komma på tapeten under frågestunden. Några grannar i Norrboda, till bullervallen, har signalerat att de gärna vill delta i det öppna mötet.

Frågor från Erixzon till ordföranden

Även Thomas Erixzon, Safe och ersättare i nämnden, har i förväg ställt skriftliga frågor till ordföranden Gunnar om bullervallen i Norrboda. Han skriver så här:

"Enligt Urban Persson i Smålands Dagblad skall en del av handlingarna angående "bullervallen" på Transabs område i Norrboda inte ha diarieförts och sålunda inte kommit med i handlingarna inför beslutet i nämnden. Mina frågor är: Stämmer Urban Perssons uppgifter? Om så är fallet, vilka är dessa handlingar och varför har de inte diarieförts?"

Annons