Miljöpartiets oppositionsråd Etelka Huber reagerar på att Nässjö kommuns överförmyndarnämnd får kritik av länsstyrelsens jurister och det ointresse som nämndens ordförande Per Svenberg visar för kritiken.

Hon skriver i ett mejl: ”Ordförande Per Svenberg (s) valde att inte närvara när jurister från länsstyrelsen skulle inspektera förmyndarverksamheten. Det fanns dessutom inte heller någon annan politiker på plats. Jag tycker att man kan kräva av en arvoderad ordförande visar intresse för sin verksamhet genom att närvara på inspektion, och sedan självklart också läser rapporten. Vilket Svenberg inte har gjort.”

Etelka Huber ställer frågan hur politiken ska kunna styra utan större engagemang från en ordförande.

”Per Svenbergs (s) agerande visar dessvärre på ett ointresse som är alarmerande för en ordförande. Han verkar glömma att det faktiskt är politiker som ansvarar för verksamheten. Om något brister, så är det politikens ansvar att se över och ge riktlinjer för tjänstemännen.”

Relaterat: Därför var inte Svenberg på plats