– Det är oroväckande att det är så mycket minus på sociala sidan, kommenterar kommunalråd Anna-Lena Svensson (S).

– Men det är inget akut som har hänt och det finns förklaringar. Åtgärder är redan vidtagna, tillägger hon.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde hade man frågan uppe igen. Socialförvaltningens kostnader avviker med 9,7 miljoner kronor mot budget, sett till månadsrapporten för juli månad. Framför allt är det kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn och personalkostnader som belastar socialens konto.

Kommunstyrelsen konstaterade att kostnaderna för HVB-verksamheten väntas vända neråt i höst, bland annat då lagda varsel träder i kraft och antalet ensamkommande ungdomar förväntas sjunka. Politikerna hoppas därmed på ett bättre resultat vid kommande årsskifte.