För att kunna göra vården bättre och mer rättssäker behöver man veta varför, hur ofta och hur länge olika tvångsmedel sätts in när en person tas in för tvångsvård.

Men ett problem är att sjukhusens rapportering till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som sker automatiskt från sjukhusens koder i patientjournalerna, inte fungerar.

För region Jönköpings län redovisas sannolikt för få fastspänningar för 2017. Enligt den senaste statistiken, som nyligen sammanställs av Socialstyrelsen, har antalet fastspänningar minskat med 63 procent, från 185 stycken till 68 mellan 2016 och 2017.

Fel i rapporteringen

– Det låter som något blivit fel, annars skulle exemplet Jönköping ha lyfts fram som förebild i landet och något för andra att ta efter, säger Mikael Havasi vid Socialstyrelsen.

Tillförordnad verksamhetschef i Jönköping, Peter Svärd, klargör också att någon sådan minskning inte har skett.

– Jag har kontrollerat med våra egna uppgifter och ser att fastspänning har förekommit i ungefär samma omfattning förra året som 2016.

Allvarlig brist

Socialstyrelsen försöker nu förenkla inrapporteringen för sjukhusen så att kvaliteten blir bättre med ökad täckningsgrad och säkrare data om tvångsåtgärder.

– Vi hjälper gärna till för att det ska kunna bli rätt och vill få signaler från dem som misstänker att uppgifterna inte stämmer, säger Mikael Havasi.

Att det finns ett mörkertal för fasthållning ses som en allvarlig brist. I samband med SVT:s Uppdrag granskning tidigare i år sedan sa socialminister Annika Strandhäll att eftersom inrapporteringen av behandling som till exempel fastspänning ses som så osäker hämmas den utveckling som ska ge en bättre och mer rättssäker vård.

Annons

Psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård omfattar både vuxna och barn.

Tvångsvård är en vård..

Psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård omfattar både vuxna och barn.

Tvångsvård är en vårdlag som säger att vården ska vara god och trygg, säker och effektiv. Vården ska syfta till att sätta patienter i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot stöd.

Åtgärder som sätts in ska vara för patienten och inte för personal eller andra patienter. För att kunna kontrollera vårdutveckling och rättssäkerhet finns ett förslag om att ett särskilt kontrollorgan ska inrättas

Det är reglerat i lag vad som måste vara uppfyllt för att tvinga någon till vård och behandling.

Grunden är att patienten måste ha en allvarlig psykisk störning. Det måste vara klart att vården inte kan ges på annat sätt och patienten måste vägra vård.

Samtidigt tar vården ett stort ansvar och vården måste vara jämlik, god och rättssäker.