Den ovårdade fastigheten ligger i Aneby kommun. I december förra året beslutade tillsynsnämnden att ägaren skulle riva ett flertal byggnader, städa bort fordon samt städa tomten.

Efter det har ytterligare fordon och material placerats på fastigheten. Nu finns där ett stort antal, där en del mest liknar vrak och andra är i mycket dåligt skick.

Ägaren till fastigheten har inte heller levt upp till de krav som ställts på hen.

Inom fyra månader

Nu har tillsynsnämnden beslutat om ett antal åtgärder som ska vara genomförda inom fyra månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Fordon, husvagnar och släp ska transporteras till auktoriserad bilskrot och material på tomten köras till godkänd återvinningscentral. Efter dessa arbeten ska fastigheten även städas och ställas i ordning.

Om åtgärderna inte är genomförda inom utsatt tid kommer tillsynsnämnden att se till att bortforsling samt städning sker och skicka räkningen till fastighetsägaren.

– I grunden är det alltid den personen som ska betala, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Kommunikation har skett med fastighetsägaren, som inte har kommit in med något yttrande.

Byggnaderna på fastigheten har för övrigt inte rivits ännu.

– Det kravet ingår i ett tidigare föreläggandet, där tidsfristen inte har gått ut.