LÄS ÄVEN: Miljonregn till pastoratet

I år har Södra Vedbo pastorat fått kyrkoantikvarisk ersättning, från Linköpings stift, till tre åtgärder. Det är konservering av inventarier i Eksjö kyrka, klimatstyrning i Hults kyrka samt invändigt underhåll i Höreda kyrka. Bidraget gäller för två år, 2018-2019.

— Konserveringen gäller gamla målningar som nu finns i kyrkotornet. Det finns mycket material från den gamla träkyrkan, fina brädor med takmålningar. Det är Lennart Grandelius som har gjort inventeringen tillsammans med Jönköpings läns museum, berättar Jan Olofsson, fastighetsansvarig inom pastoratet.

För konserveringen av inventarier får de ett bidrag på 713 000 kronor, vilket är 75 procent av totalkostnaden.

Kan bli en lillkyrka

Hults kyrka ska få klimatstyrning, vilket innebär att man kan värma upp kyrkan i god tid före en gudstjänst, till exempel. När det gäller Hults kyrka finns det funderingar på att göra en lillkyrka.

Annons

— I stället för att värma upp hela kyrkan för kanske 10-15 deltagare kan man värma upp en mindre del. Tanken är att det kan bli en mindre lokal under läktaren. Men det här är något vi håller på att ritar på nu, det blir aktuellt tidigast 2019, säger Olofsson.

I Höreda ska de göras invändigt underhåll, vilket innebär att tak och väggar ska målas. Detta sker under 2018.

För klimatstyrningen får de ett bidrag på 188 000 kronor, vilket är 50 procent av totaltkostnaderna. Till Höreda kyrka blev bidraget också 50 procent, vilket resulterar i 390 000 kronor.

Vissa åtgärder skjuts upp

Förra året fick pastoratet 3,9 miljoner från den kyrkoantikvariska ersättningen. Det var bland annat för följande åtgärder, i Edshults kyrka skulle taket ha målats om under 2017. Men det skjuts upp till nästa år. På Kråkhults kyrka ska plåttaket bytas ut och vinden ska isoleras. Det kommer också att ske under 2018.

Andra åtgärder som har skjutits upp och ska genomföras nästa år är målning av plåttak på Bellö kyrka, tjärning av kyrktaket på Mellby kyrka och åtgärder på Ingatorps kyrka.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet.