Händelsen ska ha inträffat den första september i år. En kollega ska ha sett den anställda pussa en av ungdomarna på ett boende. Den anställda ska dessutom vara kontaktperson åt den som pussats.

Händelsen anmäldes till enhetschefen och den anställde stängdes av från sin tjänst under utredningsarbetet som nu pågår. En Lex Sarah-utredning har startats och i anmälan som upprättats står det som ett fysiskt övergrepp där allt från slag, nypningar, hårdhänt handlag samt sexuella övergrepp ingår.

— Vi har ju en mycket väl fungerande mottagningsorganisation för ensamkommande här i Vetlanda, med hög kompetens och ambition som vi är rädda om. Därför är vi också noggranna att följa upp avvikelser och händelser och följa våra rutiner. Jag kan inte kommentera ett pågående personalärende utan vi följer personalrättsliga åtgärder, säger socialchef Anders Saldner och berättar att internutredningen ännu inte är färdig.

Händelsen bedöms enligt socialchefen inte vara av den art att anmälan skickats till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.