Bakgrunden är att Alliansen i Region Jönköpings län i budget för 2018 har föreslagit att alla barn som vårdas inneliggande ska vårdas på barnmedicinska kliniken i Jönköping. Flera läkare i Värnamo och Eksjö har protesterat mot förslaget eftersom det skulle medföra en klar försämring i tillgängligheten till kirurgisk akutsjukvård (t ex vid buksmärtor och hjärnskakningar) för barn och ungdomar i södra och östra delen av länet, och för att det skulle vara ytterligare ett steg i en pågående avlövning av sjukhusen i Värnamo och Eksjö.

I en artikel (publicerad på nätet 20/10) anklagar Malin Wengholm de läkare som protesterat mot Alliansens förslag för att skrämma upp föräldrarna i onödan.

 I samma artikel säger Wengholm att man på Värnamo sjukhus haft ett antal allvarliga incidenter där barn till och med har dött. Detta är en lögn. Under alla de år som vi har haft ansvar för vården på kirurgkliniken i Värnamo har det inte funnits något sådant fall. (Vi har även kontrollerat detta med chefsläkarorganisationen, den del i vår organisation som övervakar patientsäkerheten och vid behov gör Lex Maria-anmälningar, som bekräftar att det inte finns några sådana händelser rörande barn med kirurgisk/ortopedisk sjukdom i Värnamo.)

 Det är helt oacceptabelt att regionstyrelsens ordförande försöka försvara sitt förslag med osanna uppgifter om döda barn, att hon skrämmer föräldrar från att söka vård vid sitt lokala sjukhus och att hon misskrediterar delar av den personal och verksamhet hon är vald att leda.

Annons


Hur ska invånarna i länet kunna ha förtroende för Malin Wengholm och den politiska processen om förslag som läggs i viktiga frågor bygger på helt felaktiga premisser?

Arild Stubberöd, överläkare, tidigare verksamhetschef på Värnamo sjukhus

Anders Ramsing, överläkare, tidigare verksamhetschef på Värnamo sjukhus

Ahmad Kassem, överläkare, tidigare verksamhetschef på Värnamo sjukhus

Torbjörn Eriksson, överläkare, medicinsk rådgivare på Värnamo sjukhus