Under torsdagsmorgonen kom det nya cykelstället på plats vid en parkeringsficka på Södra Storgatan.

Cykelstället har lånats in från projektet Hela resan, som Eksjö kommun är med i. Projektet Hela resan genomförs med regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län.

– Vi är en av kommunerna som är med i Hela resan och då får man låna både elcyklar och cykelställ gratis, berättar Anna Josephson, planarkitekt på Eksjö kommun.

Det är många som cyklar genom stan, och det märks framförallt under torsdagsförmiddagen i solskenet. Då många Eksjöbor och turister trampar sig fram.

– Den här cykelstället tar plats och väcker uppmärksamhet. På Södra Storgatan finns det annars flera cykelställ, men vid resecentrum finns det däremot behov av fler, säger Anna.

Skapa dialog

Det inlånade cykelstället kommer att vara på plats över sommaren och tas bort någon gång i augusti. Då platsen återigen blir tillgänglig för fordon att parkera på.

– I och med gång- och cykelplanen så ville vi låna det här cykelstället för att skapa en dialog om cykling. På en parkeringsplats för en bil får det plats tio cyklar. Enligt deras information är det i snitt 1,2 personer i varje bil. Så i stället för att 1,2 personer ska ta upp den ytan med sin bil i stan blir den i stället tillgänglig för tio personer som väljer cykel.

– Ur miljöperspektiv och yteffektivitet så har det här fördelar. Eksjö är en ganska tät och liten stad som gör att man i princip kan gå och cykla genom hela, säger Anna Josephson.

Annons

Gång- och cykelplanen ska upp i kommunfullmäktige i september.

"Jag tror det är många som åker korta sträckor med bil i Eksjö tätort", säger Anna Josephson, planarkitekt på Eksjö kommun. Hon står vill det nytillkomna cykelstället på Södra Storgatan i Eksjö.
Foto: Alexandra Sundberg

"Väldigt smidigt"

Förutom att det har kommit ett nytt cykelställ på plats från projektet Hela resan så har kommunen även lånat in en elcykel. Cykeln ska personalen i kommunens förvaltningshus använda till sina resor. Den kan de boka precis som de gör när de bokar sina bilar för tjänsteresor.

– Elcykeln kommer framförallt att användas för kortare resor inom Eksjö tätort. Men jag vet att någon använde den för att cykla till Hult också. Man har ingen ursäkt att inte cykla, när det dessutom är eldrivet.

Anna Josephson säger att det görs ganska många korta resor i tjänsten och ser potentialen i att använda en elcykel.

– Vi ska utvärdera efter sommaren, men nu är det ju dessutom semestertider så resultatet blir kanske inte helt rättvist. Vi planerar att ta in två cyklar i höst och pröva igen.

– Det är väldigt smidigt, du slipper fylla i journaler och parkera. Du kommer från dörr till dörr med cykeln. Nu är det bara batteriet som ska stoppas i sen är det bara att köra, säger hon.