Partiernas roll i den kommunala demokratin ska stärkas med partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.

Partierna som får partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål. Senast den 30 juni varje år ska redovisningen vara inlämnad till kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om utbetalning av lokalt partistöd. I år föreslås det att grundstödet ska höjas till 16 100 kronor och 9 700 per mandat.

I statistiken syns det var de innebär för partierna som finns inom Eksjö kommun.