Nyligen stod det klart att Ellinor Grimmark från Tenhult fått in tillräckligt med pengar för att täcka rättegångskostnaderna gentemot Region Jönköpings län. Detta efter att Ellinor Grimmarks make, Carl-Johan Grimmark, gått ut med en vädjan om ekonomiskt hjälp från privatpersoner.

På endast ett par veckor samlade paret in de 700 000 kronorna som fattades i rättegångskostnaderna som totalt låg på 1,6 miljoner kronor. Det stod klart att det även blivit ett överskott på "insamlingskontot".

Nu står det klart att pengarna som blivit över gått till barnmorskan Linda Steen som likt Ellinor Grimmark vägrar att medverka vid aborter, och som förlorade sin strid mot Landstinget Sörmland.

"Otroligt rörda"

Världen idag skriver att även Linda Steens rättegångskostnader på 1,2 miljoner kronor nu har betalats genom bidrag från allmänheten. Detta ska ha täckts med medel från paret Grimmarks insamling samt en parallell insamling av Linda Steen.

Annons

Världen idag uppger att pengarna som kommit in för att täcka miljonräkningarna för de båda barnmorskorna i huvudsak kommit från privatpersoner i Sverige och Norge men att även medborgare i Belgien, Kanada, Danmark och USA har skänkt pengar.

— Vi har blivit otroligt rörda över att se engagemanget och den stora generositeten hos hundratals vanliga människor som vill ställa sig tillsammans och stötta i detta, säger Ruth Nordström, juridiskt ombud för de båda abortvägrande barnmorskorna, till tidningen.

Lång rättstvist

Det finns inga uppgifter om den exakta summan som har samlats in. Men Ruth Nordström uppger till Världen idag att de pengar som fortsätter att ticka in nu i efterhand kommer att gå till rättegångskostnader i samband med kommande process i Europadomstolen.

Ellinor Grimmark bestämde sig strax efter att ha förlorat i Arbetsdomstolen i april i år att gå vidare till Europadomstolen. Hon hade dessförinnan förlorat i såväl Diskrimineringsombudsmannen som Jönköpings tingsrätt i tvisten mot Region Jönköpings län som har pågått i tre år.

Bakgrunden till konflikten är att Ellinor Grimmark nekades tjänst som barnmorska vid alla tre sjukhusen i Jönköpings län på grund av hennes vägran att utföra aborter. Hon menar att det är en mänsklig rättighet att av samvetsskäl avstå aborter och har lyft fram sin tro som ett argument.

Region Jönköpings län menar att det ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter att också medverka vid aborter. Regionens utgångspunkt är lagstiftningen om patientens rättigheter och i det här fallet kvinnans rätt till abort.