Det är kommundirektör Stefan Elm som har utfärdat den skriftliga varningen till personalchefen Anders Nermo.

— En av 19 fackliga organisationer tycker inte att Anders har fullgjort sitt sina uppgifter utifrån det här med samverkansavtal. Facket kom till mig och då behöver jag agera.

— Antingen kan jag säga att jag inte bryr mig eller agera, förklarar Elm.

"Se framåt"

I varningen står det bland annat: "Varningen utfärdas på grund av att du underlåtit att fullfölja dina arbetsuppgifter avseende samverkan med de fackliga organisationerna inom kommunledningskontoret. Genom att du vid vissa tillfällen varken kallat till möte eller upprättat justerade protokoll undergräver du arbetsgivarens trovärdighet när det gäller att förmedla vikten av en god samverkan med de fackliga organisationerna."

Annons

Vid ett par tillfällen ska hans personliga uppträdande ha upplevt som kränkande. I varningen skriver Stefan Elm "Om upprepning av ovanstående beteende från din sida inträffar, eller om någonting liknande inträffar, kommer arbetsgivaren att vidta åtgärder för att skilja dig från din anställning i Eksjö kommun."

— Lämnade synpunkter gäller inte alla verksamheter i kommunen eller alla de 19 fackliga organisationerna utan en facklig organisation avseende samverkan inom kommunledningskontoret. Utifrån genomförda samtal är parterna beredda att lämna detta bakom sig och se framåt, säger Stefan Elm och fortsätter:

— Jag har en stark tillit till att detta inte kommer att inträffa igen och jag har tillit och förtroende för personalchefen.

"Det är inte bra"

Tidningen sökte Anders Nermo för en kommentar på torsdagskvällen. Men till Sveriges Radio Jönköping säger han:

— Jag har brustit i våra samverkansrutiner, så enkelt är det. Som personalchef måste jag föregå med gott exempel.

Hur känns det som personalchef att få en varning?

— Det är inte bra. Jag har brutit mot det som åligger mig. Vi ska behandla en personalchef på samma sätt som vem som helt i organisationen, det är en viktig princip, sa han till radion.