”Det blir inte alltid som man tänker sig” är den ovanliga rubriken på det brev som kommunledningskontorets administrativa chef Cecilia Gerhardsson skickat till samtliga gode män och förvaltare inom Nässjö kommun. De är tillsatta att stötta dem som av olika skäl inte kan ta tillvara sina egna intressen, som att exempelvis sköta sin ekonomi.

Brevet redogör för uppsägning och föräldraledighet inom den lilla enheten liksom pågående rekrytering av ytterligare en handläggare. Ny och därmed oerfaren personal håller i verksamheten, även om Helena Bergman återkommer som timanställd efter ett år som pensionär. Personalomsättningen gör att det förväntas ta längre tid att granska årsräkningarna. Innan det arbetet är klart betalas inte årsarvodena ut till de som har uppdrag som gode män och förvaltare.

I brevet framhålls att ”Vi kommer inte ha hunnit slutföra arbetet med granskningarna innan den 30 juni så som tidigare år, utan vi räknar med två månaders försening.”. Granskningarna sker, enligt brevet, i den ordning som årsräkningarna kommit in, och arvodesutbetalningarna sker i samma ordning.

Annons

Är det rimligt att de ska behöva vänta två månader på sitt arvode?

— Nej, det kan man ju tycka att det inte är rimligt, svarar Per Svenberg (S), ordförande för överförmyndarnämnden.

— Men jag vet inte hur man skulle kunna göra faktiskt. Det är bara att beklaga.

Han vill inte jämställa det med att få vänta på sin lön.

— Det handlar om cirka 8000 kronor per år. Det är egentligen en symbolisk summa.

Är det rätt sätt att behandla ställföreträdarna med tanke på att det är brist på gode män och förvaltare?

— Nej, det kan du ha rätt i, svarar Per Svenberg.