— När det var så tydligt att det fanns majoritet för en misstroendeförklaring i riksdagen var detta det klokaste beslutet statsministern och de berörda ministrarna kunde fatta, säger Helene Petersson.

Att infrastrukturminister Anna Johansson fick lämna sin post ser hon som logiskt med tanke på att Johansson haft det yttersta ansvaret för Transportstyrelsens arbete och ändå inte känt till problemet.

— Hela affären är väldigt allvarlig. Här har en generaldirektör fattat ett beslut som brutit mot tre lagstiftningar, säger Helene Petersson.

Har förtroende

Annons

Däremot beklagar Helene Petersson att även Anders Ygeman lämnar sin ministerpost:

— Ygeman är seriös. Jag har arbetat tillsammans med honom i många år.

Hon tror ändå att Anders Ygeman blir en bra S-gruppledare i riksdagen.

— Vi har ett år kvar till valet och vad som händer efter det vet vi inte, säger Helene Petersson.

Hon tycker att statsministerns beslut att låta Peter Hultqvist sitta kvar på försvarsministerposten är riktigt. Peter Hultqvist har inte haft direkt ansvar för Transportstyrelsen, motiverar hon.

”KU devalveras”

Helene Petersson har suttit i konstitutionsutskottet, KU, under tolv år och är starkt kritisk till Alliansens misstroendeförklaring.

— Det är faktiskt bekymmersamt att Alliansen tar det här steget innan KU gjort sin granskning. KU:s speciella uppgift i riksdagen är ju just att granska och när rapporten är klar tar riksdagen ställning.

— Här föregriper och nonchalerar Alliansen utredningen. Detta devalverar KU:s betydelse. Alliansen och SD borde ha avvaktat, det här är inte seriöst.