— De här ärendena har hanterats av först länskommunikationscentralen och nu senast regionledningscentralen i Linköping som beordrat ut patrullerna, berättar lokalpolisområdeschef Jonas Lindell.

Eftersom de här ärendena inte kräver akuta insatser är det lätt att de faller bort eller mellan stolar i en polisregion som sträcker sig från Flen till Gislaved.

Ax till limpa

Det nya prioriteringssystemet innebär att polisen på Höglandet tar tillbaka greppet om allmänhetens anmälningar om mindre, lokala problem.

— Många fler av de här ärendena ska nu hanteras av oss lokalt i stället. Vi ska administrera de här ärendena från ax till limpa, från det att något anmäls tills ärendet släcks ner som åtgärdat, säger Jonas Lindell.

Snabb återkoppling

Till Prio 5-ärendena hör exempelvis hittegods, förlustanmälan, smärre lokala problem som störningar av olika slag och en del tips.

Polisen på Höglandet hoppas att det nya arbetssättet ska leda till snabbare åtgärder.

— Vi prioriterar också att återkoppla till anmälaren om att vi tittar på ärendet, att det är åtgärdat eller att vi inte gör något mer. Detta är unikt, vi tror att det är värdefullt för allmänheten att få veta att någon tittat på det som de anmält, säger Lindell.