”Vad tycker du att polisen Höglandet ska fokusera extra på under två veckor i mars?”

Så inleder polisen sitt inlägg på Facebook.

– Vi vill ha ett samarbete med allmänheten för att kunna skapa ett tryggare Höglandet, säger Roger Olsson vid polisen på Höglandet.

– Hela nya polisreformen innebär att vi ska komma nära medborgarna, fortsätter han.

Många förslag

Att lägga ut en fråga på sociala medier där allmänheten får komma med förslag på vad polisen bör fokusera på är ett nytt grepp i det arbetet.

– Vi jobbar med medborgarlöften i alla våra kommuner, som en del i arbetet att komma nära medborgarna. Jag fick en idé om att testa ytterligare ett sätt att ta reda på vad Höglandsborna tycker att vi ska jobba med för fokusområden under vår planerade verksamhet. Det blir som en slags medborgardialog via Facebook, säger Olsson.

Kommentarerna på polisens Facebooksida har inte låtit vänta på sig sedan frågan lades ut tidigare i veckan.

”Åk runt och bara var synliga. Det gör mycket”, skriver en person.

Många av de som kommenterat polisens inlägg är inne på att polisen ska fokusera på att få bort knarket, något som ses som ett stort problem runtom på Höglandet.

”Knarket är det största problemet på många orter på Höglandet”, skriver en person.

Andra vill att polisen ska ha trafikkontroller, där hastighet och nykterhet ska kontrolleras, vid skolor och på andra platser. Förslag finns även på att så kallad rattsurfning bör kontrolleras.

Annons

Polisen läser med stort intresse

Allmänhetens hjälp är generellt en förutsättning för att polisen ska nå framgång i sitt arbete. Nu undrar polisen vad invånarna på Höglandet vill att polisen ska fokusera sitt arbete på under två veckor i vår.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ett annat fokusområden som många lyfter fram är att polisen bör skapa relationer med barn och ungdomar, genom att till exempel besöka skolor och fritidsgårdar för att prata värderingar, allas lika värde och droger.

– Vi läser det här med stort intresse, kommenterar Olsson.

– Vi kan inte göra allt, men vi kommer att sammanställa kommentarerna och välja ut några fokusområden, fortsätter han.

Andra som kommenterat inlägget riktar kritik mot polisens arbete.

”Ni kan ju börja med att vara tillgängliga och komma när människor ringer och blir utsatta för brott”, skriver en person i kommentatorsfältet på Facebook.

Enligt Roger Olsson kommer man, precis som brukligt, att åka på de akuta händelserna i första hand.

– Den minutoperativa, akuta, verksamheten kommer vi att fortsätta med. När vi inte åker på akuta jobb har vi alltid en plan för vad vi ska göra, till exempel hastighetskontroller eller narkotik, säger Olsson.

– Det är vid den planerade verksamheten som vi kommer att utgå från allmänhetens önskemål under två veckor i mars, tillägger han.

Behöver allmänhetens ögon

Det är dock oklart vilka veckor som polisen kommer att ägna åt de önskade fokusområdena. Än är det inte för sent att lämna tips om vad polisen ska fokusera på.

– Vi vill ha tips på fokusområden på Facebook, säger Olsson.

– Har man specifika tips om brottslighet eller personer är vi tacksamma om man går via 114 14, säger Olsson.

Hur viktiga är allmänhetens tips för polisen generellt?

– Det är en förutsättning för att vi ska nå framgång många gånger. Vi kan inte vara överallt, det är viktigt att medborgarna är våra ögon och öron, säger Olsson.